Hiệu đính bản dịch

Hiệu đính bản dịch là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình dịch thuật, nó đòi hỏi nhân viên hiệu đính phải là người có kinh nghiệm và kỹ năng dịch thực sự tốt.

Để bản dịch được chính xác và trau chuốt, Công ty dịch thuật Châu Á đã thành lập “Ban hiệu đính bản dịch”, nhiệm vụ chính của Ban là kiểm tra và chỉnh sửa bản dịch, cho ra một bản dịch chất lượng, chính xác. Vì thế, trong suốt quá trình hoạt động, dịch thuật Châu Á luôn dành được niềm tin về tính đảm bảo chính xác trong các dự án dịch thuật.

Đối với các Khách hàng có tài liệu đã được biên dịch, nếu cảm thấy bản dịch chưa thực sự chính xác, Quý Khách hàng có thể tin tưởng giao tài liệu cho Công ty để “Ban Hiệu đính bản dịch” có thể thẩm định chất lượng và chỉnh sửa lại một cách hoàn chỉnh nhất.

Tại “Ban Hiệu đính bản dịch” với đội ngũ hiệu đính có chuyên môn cùng kỹ năng cao, Chúng tôi nhận xử lý tất cả các định dạng tài liệu ở tất cả các chuyên ngành khác nhau.

Hãy liên lạc với Dịch thuật Châu Á nếu bạn muốn một bản dịch chuẩn xác và chất lượng.

Rate this post