Dịch thuật tiếng Lào

Dịch thuật tiếng Lào chuyên ngành Thể Dục Thể Thao Tỉnh Thành Việt Nam

Dịch thuật tiếng Lào chuyên ngành Thể Dục Thể Thao Tỉnh Thành Việt Nam Tiếng Lào là một ngôn ngữ thuộc Ngữ chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai-Kadai. Tiếng Lào chịu những ảnh hưởng của tiếng Phạn. Tiếng Lào cũng là ngôn ngữ truyền thống của hoàng gia Lào, truyền đạt tư tưởng Ấn […]