Dịch thuật kỹ thuật

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, thì việc hội nhập và nắm bắt các thành tựu kỹ thuật, công nghệ của thế giới là một trong những nhu cầu cốt yếu cho sự phát triển của mỗi Quốc gia, Doanh nghiệp.

Vậy làm thế nào để vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, làm thế nào để có thể tiếp cận và hội nhập cùng nền khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới?

Nếu bạn gặp khó khăn đối với các tài liệu kỹ thuật, Hãy liên hệ với chúng tôi!

Công ty Dịch thuật Châu Á đã thành lập bộ phận Dịch thuật tài liệu kỹ thuật. Bộ phận dịch thuật tài liệu kỹ thuật của chúng tôi là đội ngũ chuyên gia dịch thuật tốt nghiệp từ các khoa ngoại ngữ của các trường Đại học khối Kỹ thuật, có kinh nghiệm xử lý các văn bản kỹ thuật ở các chuyên ngành khác nhau dưới các định dạng văn bản khác nhau.

“Bộ phận Dịch thuật tài liệu kỹ thuật” đã xử lý hàng nghìn trang tài liệu kỹ thuật dưới các định dạng như: MS word, Adobe Framemaker, InDesign, AutoCad, HTML………với trên 30 ngôn ngữ khác nhau; Từ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Điện – Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ khí, Hóa chất, Vật lý, ….. cho tới các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc như Khoa học vật liệu, cấu trúc vật liệu, kiến trúc cảnh quan cũng như các chuyên ngành kỹ thuật khác.

Loại tài liệu kỹ thuật chúng tôi xử lý bao gồm Vận hành kỹ thuật, Hướng dẫn sử dụng, Tài liệu yêu cầu hệ thống, Vận hành dịch vụ, Tài liệu đào tạo kỹ thuật, Brochure kỹ thuật, Văn bản dữ liệu, Tạp chí, Sách báo kỹ thuật…..

Hãy giao tài liệu cho các chuyên gia dịch thuật kỹ thuật của chúng tôi; họ sẽ giúp bạn có một bản dịch tài liệu kỹ thuật chất lượng tốt nhất.

Rate this post